Company

Chronicle

Chronicle


YIMU EXHIBITS BEIJING 2003

YIMU EXHIBITS SHANGHAI 2005

YIMU EXHIBITS XIAMEN 2005

YIMU EXHIBITS SHENZHEN 2007

YIMU EXHIBITS GUANGZHOU 2008

YIMU EXHIBITS NANNING 2012


PROJECT DONE BY YIMU EXHIBITS

SIEMENS CONFERENCE SET @ BEIJING CHINA

ASAC STAND@ BEIJING // SHANGHAI // DALIAN // USA //HUSTON // BRAZIL // sao paulo // Rio de Janeiro

KSB STAND @ BEIJING // SHANGHAI // DALIAN // TIANJIN //WULUMUQI //

.....